Personal data policy

  1. GENERELT

1.0

Ved at benytte yachtbroker.dk, .se , .no, .fi samt yachtbroker-baltic.de og yachtbroker-uk.com accepterer du at vi behandler dine personoplysningeri henhold til denne datapolitik. Yachtbroker aps respekterer fuldt ud alle ønsker om hemligholdelse af personlige oplysninger, som du giver via hjemmesiden. Desuden er vi opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personlige oplysninger.

1.1

Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes yachtbroker Aps indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med tilmelding til auktion , tilmelding til nyhedsbrev samt oprettelse i vores køberkartotek.

1.3

Yachtbroker Aps er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til yachtbroker Aps kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

  1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1

Når du besøger yachtbroker.dk, .se , .no, .fi samt yachtbroker-baltic.de og yachtbroker-uk.com, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af yachtbroker.dk, .se , .no, .fi samt yachtbroker-baltic.de og yachtbroker-uk.com, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på yachtbroker.dk, .se , .no, .fi samt yachtbroker-baltic.de og yachtbroker-uk.com, din IPadresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Desuden finder yachtbroker.dk, .se , .no, .fi samt yachtbroker-baltic.de og yachtbroker-uk.com Cookiepolitik anvendelse, når du bruger yachtbroker.dk, .se , .no, .fi samt yachtbroker-baltic.de og yachtbroker-uk.com

2.1.1

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og yachtbroker.dk, .se , .no, .fi samt yachtbroker-baltic.de og yachtbroker-uk.com funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre yachtbroker.dk, .se , .no, .fi samt yachtbroker-baltic.de og yachtbroker-uk.com samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse.

2.3.1

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

  1. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af yachtbroker.dk, .se , .no, .fi samt yachtbroker-baltic.de og yachtbroker-uk.com, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.4

Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

3.4.1

· kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

· kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

  1. DINE RETTIGHEDER

4.2

Indsigtsretten

4.2.1

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til mail@yachtbroker.dk Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3

Retten til berigtigelse

4.3.1

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.4

Retten til sletning

4.4.1

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.5

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6

Retten til dataportabilitet

4.6.1

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7

Retten til indsigelse

4.7.1

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1 og 2.3. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.

4.8

Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve.

4.9

Retten til at klage

  1. SLETNING AF PERSONDATA

5.1

Oplysninger indsamlet om din brug af yachtbroker.dk, .se , .no, .fi samt yachtbroker-baltic.de og yachtbroker-uk.com i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i Yachtbrokers cookiepolitik. De cookies, som yachtbroker aps. selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister.

5.2

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

  1. SIKKERHED

6.1

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

  1. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1

Yachtbroker aps, cvr. nr. 29936013 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via yachtbroker.dk, .se , .no, .fi samt yachtbroker-baltic.de og yachtbroker-uk.com

7.2

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Websitet ejes og publiceres af:

Yachtbroker aps

Frederiksø 3a

5700 Svendborg

Danmark

Tlf. nr.: + 45 21724333

E-mail: mail@yachtbroker.dk

  1. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1

Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på yachtbroker.dk, .se , .no, .fi samt yachtbroker-baltic.de og yachtbroker-uk.com 9.

VERSIONER

9.1

Dette er version 1 af Yachtbrokers persondatapolitik dateret den 23. maj 2018.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

For members
Sell your boat
Newsletter
Skib & Båd